Pokud si chcete vyzkoušet golf, rádi vás touto cestou provedeme. Pojďte si s námi projít cestu vedoucí na golfové hřiště. První, co musíme zmínit, že ač je slyšet spousta opačných názorů, golf je sportem opravdu pro každého a náklady na jeho provozování se výrazně neliší od jiných sportů. Často se přirovnává například k lyžování.

Golfové hřiště

Každý kdo uvažuje o tom, že začne hrát golf, by si jej měl nejdříve zkusit, zda ho to tzv. chytne. Jelikož se jedná o technický sport za použití náčiní, v tomto případě golfové hole, v žádném případě nemůžeme doporučit, aby se člověk učil hrát bez dostatečných technických znalostí, jak provádět golfový švih.

Tato cesta by vedla pouze k získání špatných návyků, které se později jen velmi těžko odstraňují. Pro tento záměr je dobré využít některý z produktu golfových akademií ve stylu programů Vyzkoušej golf. Zde se za mírný poplatek v rámci tří hodin seznámíte pod vedením zkušeného trenéra golfu s tím, co hra golfu obnáší. Při lekci mu je zapůjčeno veškeré vybavení a zkusí si i některé jednoduché techniky golfového švihu. Hlavně se ale seznámí s golfovým prostředím a s tím, jak se v tomto prostředí pohybovat a chovat.

Pokud vás golf zaujme a myslíte si, že se mu chcete věnovat, třeba jen kvůli nádhernému prostředí kultivované přírody, kterou golfová hřiště nabízí, je třeba se přihlásit do kurzu pro získání Osvědčení pro hru na hřišti. V rámci tohoto kurzu se nový adept naučí základním herním dovednostem, seznámí se s golfovými pravidly a golfovou etiketou. Golfové vybavení zatím nepotřebuje, vše mu je poskytnuto v rámci kurzu. Doporučujeme si však během kurzu pořídit alespoň základní startovací golfový set, aby mohl trénovat i mezi jednotlivými lekcemi kurzu. Vše by mělo probíhat pod vedením dobrého trenéra, který ho v rámci kurzu naučí hrát a pohybovat se na hřišti. Uzná-li golfista společně s trenérem, že je již připraven, přihlásí se ke zkoušce golfové způsobilosti. Při té absolvuje pod dohledem kompetentní osoby hru na hřišti na 9 jamek a zkoušku s golfových pravidel a etikety. Pokud se mu podaří uhrát výsledek a složit test z pravidel, získá zmíněné Osvědčení pro hru na hřišti a je mu přidělen hrací handicap (většinou 54).  S tímto osvědčením již můžete začít hrát na většině českých golfových hřišť. Dalším krokem by měl být vstup do golfového klubu, který povede váš hrací handicap v rámci členství v České golfové federaci. Klub samozřejmě golfistovi poskytuje i různé výhody, jako jsou slevy na hřištích nebo slevy při nákupu golfového vybavení.