Novinky v pravidlechVěděli jste, že mimo Pravidel golfu, která mají čtyřletý cyklus obměny, jsou jednou za dva roky vydávány také Rozhodnutí o pravidlech golfu? Díky těmto Rozhodnutím(Decisions on the Rules of Golf) vstoupí , v době platnosti edice Pravidel golfu pro období 2012-2016, od 1. ledna 2014 v platnost změny, na které se nyní podíváme.

Nové rozhodnutí 18/4 stanoví, že pokud se na základě pokročilých snímacích technologií zjistí, že míč opustil svoji polohu a zastavil se na jiném místě a tento pohyb nebyl v daný okamžik rozumně rozpoznatelný pouhým okem, nebude to bráno, jako že se míč pohnul. Nové rozhodnutí 14-3/18 určuje, že že hráč během stanoveného kola pomocí chytrého telefonu přistupovat k informacím o počasí, aniž by to znamenalo porušení pravidel. Upravené rozhodnutí 27-2a/1.5 umožňuje hráči odehrát provizorní míč, i když se už vydal směrem ke svému původnímu míči, pokud ještě neušel více než cca. 50 metrů. Změněné rozhodnutí 14-3/4 umožňuje použití kompasu během hry. Upravená rozhodnutí 12-1/4 a 13-4/16 detailněji řeší některé situace při hledání a identifikaci míče v překážce, pokud je míč přikryt volnými přírodními předměty. Rozhodnutí 25-2/0.5 bylo výrazně rozšířeno a navíc doplněno o nákresy, aby bylo dáno jasné vodítko, kdy je míč považován za zabořený. Dalším změnám se budeme průběžně věnovat během celé letošní sezóny.