Lie angle - správný úhel patkyPokud hlava hole směřuje příliš nahoru, pak se v impaktu dotkne země jako první patka hole. Je li problém opačný, pak se první dotkne země špička hole. Obě varianty mají za následek změnu směru rány. Správný úhel patky vyrobí stopu po řízku, který bude mít na začátku i na konci stejný tvar a hloubku. V praxi se zkouší na holi tzv. dynamický lie, kdy na hráčovu hůl nalepí speciální páska a hráč odpálí několik ran z podložky. Na tuto pásku se zaznamená nejčastější místo kontaktu spodku hole se zemí. Požádejte Vašeho trenéra, aby Vám lie zkonroloval, jistě tuto pásku má ve své výbavě.